Welkom in het Bouwhuis van Xpeditielab Venray

Welkom! Hier kun je kennismaken met veel beroepen die je kunt tegenkomen op en rondom de bouwplaats.

Bouwvakker

Een bouwvakker is iemand die op de bouw werkt. Meestal heeft een bouwvakker een specialisme als beroep. 

Dakdekker

Dakdekkers verwijderen oude daken, leggen nieuwe daken aan verrichten onderhoud aan kapotte daken.

Elektricien

De Elektricien heeft als belangrijkste taak dat het stroom veilig een huis of gebouw binnen wordt gebracht.

Installateur

Een installateur installeert, onderhoudt en repareert installaties met leidingen, zoals de verwarming of sanitair.

Schilder

De onderhoudsschilder werkt vooral buiten aan het onderhoud en de bescherming van een gebouw.

Ontdek meer beroepen

Timmerman

De timmerman maakt of repareert bepaalde bouwwerken of onderdelen, waarbij vaak maar niet alleen met hout wordt gewerkt. Een Timmerman kan in de bouw bezig zijn met het in elkaar zetten en monteren van kozijnen* etc. of met reparaties aan kapotte onderdelen. Buiten de bouw kan een timmerman ook bezig zijn met het ontwerpen en maken van meubels of andere houten constructies.

Een timmerman moet, voordat hij aan het timmeren kan slaan, eerst goed alles uitmeten, inspecteren en controleren. Nadat alles uitgemeten en berekend is, kan de timmerman aan het werk om het benodigde materiaal te snijden/zagen en glad te maken en daarna eventueel te bevestigen.

Stukadoor

De Stukadoor zorgt ervoor dat een wand of plafond glad afgewerkt wordt. Dit zal meestal zijn om het mooier te maken, maar kan ook bedoeld zijn als versteviging of reparatie van de wand. Vaak wordt de wand eerst gerepareerd en wordt daarna de mortel* of kalk* pas aangemaakt.
Er zijn meerdere manieren om een wand af te werken en de stukadoor moet dan ook meerdere technieken beheersen. Voor de egaliserende* laag is het belangrijk dat de Stukadoor zowel snel als nauwkeurig kan werken, omdat de wand zo egaal mogelijk moet worden, zonder dat de pleister*, mortel of specie ondertussen opdroogt. Voor de afwerking zijn er meerdere soorten schuurwerk waar de Stukadoor naartoe kan werken.

Grondwerker

Een Grondwerker houdt zich bezig met eenvoudige graaf- en grondwerkzaamheden bij de aanleg van kabels en buizen (bij bijvoorbeeld de woningbouw), groenvoorzieningen en bij het reinigen van stukken grond.

Zo helpt hij bij het aanleggen van glasvezelnetwerken, sleuven, rioolbuizen en huisaansluitingen.

Kraanmachinist

Een Kraanmachinist tilt en verplaatst spullen met behulp van verschillende kranen, zoals een mobiele of torenkraan. Hij werkt bij bouwprojecten waar grote en zware materialen worden gebruikt, of bijvoorbeeld in de haven waar zeeschepen gelost worden door de Kraanmachinist. Bij bouwprojecten wordt een mobiele kraan naar de juiste plek gereden door de Kraanmachinist, waar hij de kraan gebruiksklaar maakt. Hij controleert de installatie, de veiligheid van de kraan, het gewicht van de lading en de kraanfuncties.

De Kraanmachinist bedient de kraan vanuit de cabine. Materialen worden opgetild en op de juiste plek neergezet. Een Kraanmachinist kan ook graafwerkzaamheden uitvoeren. Het is erg belangrijk dat een Kraanmachinist ruimtelijk en technisch inzicht heeft en hij goed afstanden en diepte kan inschatten.

Tegelzetter

De Tegelzetter houdt zich bezig met het plaatsen van tegels op vloeren of muren. Deze tegels kunnen op verschillende manieren geplaatst worden, met lijm of specie*. Daarnaast zijn er heel verschillende soorten tegels die elk weer een andere manier van inzetten nodig hebben. Grote tegels hebben weer hele andere moeilijkheden dan kleine tegeltjes, vooral als ze op de muur gezet moeten worden.

Een Tegelzetter werkt heel nauwkeurig en precies, omdat hij vaak met kleine tegels te maken heeft, die soms in ingewikkelde patronen gelegd moeten worden.

Calculator

Een Calculator is iemand die de prijs van een bouwwerk of bouwproject berekent.

Eerst bestudeert een Calculator het contract, de tekeningen en de andere gegevens. Hij krijgt zo een goed beeld van het project. Dan bepaalt de Calculator wat en wie hij nodig heeft en hoeveel en wat voor personeel nodig is. De Calculator verwerkt dit allemaal in een begroting*. Zo krijgt iedereen een goed beeld wat het allemaal gaat kosten.

Bouwkundig tekenaar

Een Bouwkundig Tekenaar tekent de plannen en ideeën van de architect een werkbare bouwtekening. Deze gebruiken aannemers en ingenieurs om mee te bouwen. De tekening van een Bouwkundig Tekenaar moet dan ook zeer nauwkeurig zijn en alle details moeten er goed in zijn weergegeven. De Bouwkundig Tekenaar gebruikt potlood en papier, maar ook bepaalde computerprogramma’s zoals AutoCAD.

Hierop kun je dan aflezen waar wat moet komen, hoe dik de muren moeten zijn en veel meer.

Aannemer

Als Aannemer heb je de leiding over een bouwproject. Je zorgt dat een bouwwerk of project klaar is binnen de afgesproken prijs en tijd.
Vaak schakel je hierbij een architect in die het ontwerp van het bouwwerk levert. Als je eenmaal de opdracht hebt gekregen om te gaan bouwen moet je als Aannemer zorgen dat je alle vergunningen* krijgt en dat alles mag volgens de wet.

Daarna moet de bouwplaats worden ingericht, moet je personeel aantrekken, zoals de metselaars en de schilders en moet er een werkplanning worden gemaakt. Ook is het natuurlijk belangrijk dat alle materialen volgens een goede planning  worden ingekocht.

Uitvoerder

Een Uitvoerder is iemand die zicht bezig houdt met de organisatie op de bouwplaats. De Uitvoerder organiseert werkzaamheden, stuurt personeel aan en bewaakt de tijdsplanning, kwaliteit en begroting.

De Uitvoerder bepaalt welke materialen en hoeveel personeelsleden er nodig zijn. De Uitvoerder organiseert het werk op de werkplaats, zet de mensen op de juiste plek en stuurt hen aan.